VĂN BẢN CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT THÁNG 02/2020

Công văn Số: 405/UBND-KGVX ngày 15/02/2020 của UBND tỉnh Kon Tum, V/v Kéo dài thời gian nghỉ học tập trung tại các trường trên địa bàn tỉnh quản lý do dịch bệnh Covid-2019

Thực hiện Công văn số 405/UBND-KGVX, ngày 15/02/2020 của UBND tỉnh Kon Tum Vv kéo dài thời gian nghỉ học tập trung tại các nhà trường trên địa bàn tỉnh quản lý do dịch bệnh Covid-19, Phòng GD&ĐT thành phố thông báo như sau:

     1. Kéo dài thời gian nghỉ học tập trung tại các đơn vị trường học đến hết tháng 02/2020 do dịch bệnh Covid-19 ( có gửi kèm theo Công văn của UBND Tỉnh).

      2. Trong thời gian nghỉ học tập trung, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thưc hiện các nội dung sau:

       - Tiếp tục hướng dẫn cho học sinh kỹ năng tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV như thông qua các Pano, office có tính trực quan sinh động, dễ hiểu, dễ thực hiện, loa phát thanh và một số phương pháp hữu hiệu khác. Tiếp tục dọn dẹp vệ sinh và phối hợp với ngành Y tế, chính quyền địa phương, tổ chức phun thuốc khử trùng khu vực trường học; tẩy trùng 100% trường lớp, các thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ, trước thời gian học sinh trở lại lớp.

          - Trong thời gian nghỉ học tập trung, phải tổ chức tăng cường phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể liên quan tại địa phương, thường xuyên theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương.

         - Các nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với các cha mẹ học sinh để có các biện pháp quản lý học sinh trong thời gian nghỉ học tập trung. Hướng dẫn học sinh có kế hoạch tự học ở nhà; theo dõi tình hình dịch bệnh; phối hợp với cha mẹ học sinh để tổ chức quản lý và chăm sóc sức khỏe con em mình. Đồng thời báo cáo gấp về Phòng GD&ĐT qua Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Liên, sđt 0982.571.995 nếu có tình huống phức tạp về diễn biến dịch bệnh xảy ra.  

       3. Công tác phân công lịch trực như sau:

        - Phân công CBQL, GV, NV trực trong thơi gian nghỉ học tập trung, riêng ngày thứ Bảy, Chủ nhật ( đối với các trường MN, TH) ngày Chủ nhật ( đối với các trường THCS) không phân công GV -NV trực, chỉ phân công trực đối với CBQL và nhân viên bảo vệ.

         - Lịch trực gửi về Phòng GD&ĐT TP qua bộ phận Văn phòng chậm nhất trong ngày 17/02/2020.

Bài viết liên quan