TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH DỊCH COVID-19, CHO PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH

Nhằm cung cấp thêm thông tin và tăng cường vốn hiểu biết cho học sinh về bệnh dịch Covid-19, ngoài việc treo các pa-no, appic ở trước cổng, trong khuôn viên sân trường và trước mỗi lớp học, nhà trường đã giao cho Đội TNTP của trường sưu tầm và phát trên loa truyền thanh của trường các bài truyền thông Y tế về tác hại, con đường lây nhiễm và cách phòng chống bệnh, dịch Covid-19 trong thời gian tiết chào cờ đầu tuần tại lớp và đầu các buổi học cho học sinh toàn trường nghe.

NHỮNG ĐIỀU PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CẦN BIẾT ĐỂ PHÒNG CHỐNG BỆNH - DỊCH COVID 19

Bài viết liên quan