TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 22/2019/TT-BGDĐT; TẬP HUẤN "DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TIỂU HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH"

SInh hoạt chuyên môn định kỳ tại trường TH Đặng Trần Côn, trong thời gian học sinh nghỉ học tập trung phòng dịch Covid-19

- Thực hiện Công văn số 126/PGD&ĐT-CMMN,TH,THCS ngày 19/02/2020 của Phòng GS&ĐT tp Kon Tum;

- Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường về thực hiện kế hoạch chuyên môn;

Đúng 7h30 ngày 27/02/2020, tại Phòng Họp trường TH Đặng Trần Côn, toàn bộ đội ngũ CB, giáo viên tham gia buổi sinh hoạt định kỳ, nghiên cứu - trao đổi và chia sẻ về các nội dung:

+ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT, ngày 20/12/2019 của Bộ GD&ĐT về ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục Mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;

+ "Dạy học Lịch sử ở Tiểu học theo định hướng pháp triển năng lực học sinh;

* MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 

TẠI TRƯỜNG TH ĐẶNG TRẦN CÔN

CB-GV TRAO ĐỔI, CHIA SẺ THÔNG TƯ SỐ 22/2019/TT-BGDĐT

 

 

BCV: TRẦN VĂN QUANG, TRIỂN KHAI DẠY HỌC LỊCH SỬ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

 

TRAO ĐỔI - CHIA SẺ VÈ DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TIỂU HỌC THEO CT GDPT 2018

 

 

Bài viết liên quan