Tập huấn việc sử dụng tài khoản ofice 365 cho cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên

Thực hiện công văn số 996/PGD&ĐT, ngày 12/11/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum về bồi dưỡng triển khai  việc sử dụng tài khoản ofice 365 cho cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên.

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2020 tại Trường tiểu học Đặng Trần Côn Báo cáo viên tham gia bồi dưỡng do phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum tổ chức đã triển khai tập huấn việc sử dụng tài khoản ofice 365 cho cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên toàn trường:

 

 

 

Bài viết liên quan