Sinh hoạt chuyên môn cụm số 5, kết hợp ngoại khóa chủ đề "Tiếng Việt của Chúng em" và hướng nghiệp cho Học sinh cách làm men rượu ghè truyền thống

 

 

 

Cô giáo Đậu Thị Lan - Cụm trưởng cụm chuyên môn số 5 - Hiệu trường trường TH Đặng Trần Côn khai mạc ngoại khóa

Sau đó, lần lượt 03 Đội chơi: Đội Sóc Nâu, Đội Trái Cây và Đội mặt trời giới thiệu các thành viên trong Đội

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan