Ngoại khóa "Trải nghiệm hội họa sáng tạo" năm học 2018 - 2019

Ngày 18 tháng 10 năm 2018 trường TH Đặng Trần Côn tổ chức Ngoại khóa chủ đề "Trải nghiệm Hội họa sáng tạo" với sự tham gia toàn thể giáo viên và 40 học sinh các khối 1,2,3,4,5. Nguyên liệu hoàn thành các bức tranh gồm: Bìa cat - tông; thanh gỗ, đá, keo, màu.... Sau khi được thoả sức sáng tạo các thầy, cô giáo và các em tạo ra những sản phẩm đẹp, nhiều màu sắc, nhiều ý tưởng phong phú.

Một số hình ảnh của Buổi ngoại khóa "Trải nghiệm Hội họa sáng tạo":

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan