KHÁM SỨC KHỎE ĐẦU NĂM HỌC 2020 - 2021

Trường TH Đặng Trần Côn đã phối hợp với trạm Y tế xã Ngok Bay tiến hành khám sức khỏe định kỳ đầu năm học 2020  -  2021 cho tất cả học sinh toàn trường.

Một số hình ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan