HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020 - 2021

Thực hiện công văn số 836/PGD&ĐT, ngày 23/9/2020 V/v thông báo thời gian tổ chức Hội nghi VC và NLĐ năm học 2020-2021; Công văn 01/HDLT-PNV-LĐLĐ, ngày 13/9/2017 của Liên đoàn lao động - Phòng Nội vụ thành phố Kon Tum về Hướng dẫn Liên tịch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động và những năm tiếp theo; Công văn số 126/LĐLĐ, ngày 06/9/2019 của Liên đoàn Lao động thành phố về việc tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị người lao động năm học 2019 - 2020; Công văn số 234/LĐLĐ, ngày 07/9/2020 v/v tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị người lao động năm học 2020 - 2021.

 

Vào 13 giờ 15 phút ngày 02/10/2020 tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn đã tổ chức Hội nghị Viên chức - người lao động năm học 2020 - 2021. Về dự có bà Trần Thị Tiên - Trưởng ban đại diện cha, mẹ học sinh năm học 2020 - 2021. 

Một số hình ảnh hội nghị viên chức - người lao động năm học 2020 - 2021 tại trường tiểu học Đặng Trần Côn

 

 

Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc 

 

Cán bộ quản lý nhận giấy khen lao động tiên tiến, năm học 2019 - 2020 do UBND khen tặng

Trao giấy khen của UBND thành phố khen tặng cho 03 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, năm học 2019 - 2020

 

Trao giấy khen của UBND thành phố khen tặng cho các Lao động tiên tiến, năm học 2019 - 2020

 

Trao bằng khen LĐLĐ cấp tỉnh cho đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong trong hoạt động Công đoàn,

 năm học 2019 - 2020

 

Trao giấy khen do LĐLĐ thành phố khen Chủ tịch CĐCS đạt thành tích xuất sắc trong phong trào yêu nước và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, giai đoạn 2015 - 2020 

 

Trao giấy khen do LĐLĐ thành phố khen đoàn viên lao động đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi" và xây dựng công đoàn vững mạnh, năm học 2019 - 2020

 

Trao giấy khen do LĐLĐ thành phố khen đoàn viên lao động đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề "giỏi việc nước, đảm việc nhà", năm học 2019 - 2020

Bài viết liên quan