Học sinh trường Tiểu học Đặng Trần Côn tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung lũ lụt năm 2020

Vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 02/11/2020 Liên đội trường TH Đặng Trần Côn đã tổ chức kêu gọi học sinh quyên góp, ủng hộ cho đồng bào miền trung bị lũ lụt

Một số hình ảnh

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan