ĐÓN ĐOÀN HỌC BỔNG PHÁP - TỔ CHỨC XUÂN VỀ TRAO QUÀ CHO HỌC SINH, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020 - 2021

Thực hiện công văn số 62/HKH-VP, ngày 13/11/2020 của Hội khuyến học tỉnh Kon Tum về việc trao học bổng học kỳ I, năm học 2020 - 2021 của Tổ chức Xuân. 

Vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2020 tại điểm chính Trường Tiểu học Đặng Trần Côn đã đón tiếp hội khuyến học tỉnh Kon Tum, hội khuyến học thành phố Kon Tum, đoàn tổ chức Xuân - Cộng hòa pháp về trao quà cho học sinh xã Ngok Bay. Trong đó học sinh trường Đặng Trần Côn được nhận trong học kỳ này là 31 học sinh.

Nhà trường đã đề nghị Tổ chức Xuân xem xét học bổng cho 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học kỳ II, năm học 2020 - 2021.

Một số hình ảnh lễ trao học bổng:

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan