Công tác vệ sinh chuẩn bị đón năm học mới 2020 - 2021 của trường TH Đặng Trần Côn

Thực hiện công văn số 115/TB-PGD&ĐT, ngày 21/8/2020 cuarv Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum về việc kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới. Ban giám hiệu Trường tiểu học Đặng Trần Côn đã phân công CBGVNV thực hiện nghiêm túc vệ sinh trường, lớp sạch sẽ đón năm học mới

Một số hình ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan