Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Đặng Trần Côn tích cực dọn vệ sinh phòng học, sân trường phòng , chống dịch bệnh Corona 2019

Thực hiện chỉ đạo chính quyền địa phương, của Phòng GD và ĐT, ngày 06/02/2020 tại tất cả  điểm trường TH Đặng Trần Côn đã tiến hành phân công CBGVNV  tích cực dọn dẹp các phòng, sân trường trước khi phun khử trùng. Bên cạnh đó, nhà trường Tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh  Corona (nCoV 2019) đến CBGVNV và học sinh qua loa, băng rôn, các bước giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân bằng xà phòng,...

Một số hình ảnh lao động của CBGVNV nhà trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Bài viết liên quan