TIỂU HỌC ĐẶNG TRẦN CÔN - TP KON TUM, VỚI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của các cấp về công tác tuyên truyền, vệ sinh trường lớp, bổ sung cơ sở vật chất ...chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất trong khả năng, thẩm quyền của nhà trường để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại an toàn khi có thông báo của ngành.

Trong thời gian nghỉ học phòng dịch, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc mọi chỉ đạo của các cấp trong công tác phân công CBQL, GV, nhân viên trực trường đảm bảo công tác vệ sinh thường nhật; Soạn thảo - chuyển đề cương hướng dẫn tự học ở nhà tới từng học sinh và thu bài đánh giá báo cáo kết quả định kỳ theo quy định của bộ phận CM phòng GD thành phố.

Đặc biệt, căn cứ thẩm quyền và cân đối nguồn ngân sách được cấp trên giao, nhà trường đã bổ sung làm mới một khu rửa tay cho học sinh, quét vôi, sơn sửa, trang trí nhà vệ sinh đã được xây dựng từ những học trước đây ở điểm trường trung tâm, Đảm bảo khi học sinh trở lại học sẽ đủ chỗ rửa tay, góp phần nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân, tự phòng dịch của các em.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TÁC SỬA CHỮA - LÀM MỚI MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRANG TRÍ KHU NHÀ VỆ SINH CŨ
MỘT SỐ HÌNH ẢNH BỔ SUNG MỚI KHU RỬA TAY CHO HỌC SINH TẠI ĐIỂM TRƯỜNG TRUNG TÂM

KHU RỬA TAY CHO HỌC SINH ĐÃ HOÀN THIỆN

 

Bài viết liên quan