MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI NGÀY SÁCH VIỆT NAM CỦA TRƯỜNG TH ĐẶNG TRẦN CÔN - TP KON TUM

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-ĐTC, ngày 16/4/2020 của trường TH Đặng Trần Côn về Tổ chức các hoạt động hướng tới ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020;

- Nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai đến toàn đội ngũ;

- Chỉ đạo giáo viên kết hợp chuyển sách - truyện đến tận tay học sinh, hướng dẫn - khuyến khích phụ huynh đọc sách cùng học sinh trong những lần chuyển bài hướng dẫn tự ôn ở nhà cho học sinh;

- Giới thiệu và hướng dẫn đội ngũ CB,GV, NV toàn trường khai thác - sử dụng trang sách điện tử tại địa chỉ "http://iSach.info"

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH TRƯỜNG TH ĐẶNG TRẦN CÔN

HƯỚNG TỚI NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

 

Bài viết liên quan