KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7 NĂM 2020

Thực hiện công văn 290/PGD&ĐT-CMTH ngày 16 tháng 4 năm 2020 của phòng GD&ĐT thành phố Khon Tum V/v tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục;

 

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM

TRƯỜNG TH ĐẶNG TRẦN CÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29 /KH -ĐTC

Kon Tum, ngày 18  tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM

LẦN THỨ VII NĂM 2020

          Thực hiện Công văn số 290 /PGDĐT ngày 16/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Kon Tum về việc Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục.

Trường TH Đặng Trần Côn báo cáo kết quả việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học của đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và học sinh toàn trường góp phần xây dựng xã hội học tập.

- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả và phải phù hợp với tình hình cả nước đang tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Chi bộ Đảng chỉ đạo BGH nhà trường phối hợp với Công đoàn cơ sở, Tổng phụ trách Đội; Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất tổ chức tuyên truyền các hoạt động trong dịp kỷ niệm ngày Sách Việt Nam 21/4 hàng năm nhằm Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời.

- Mỗi CB-GV-NV phải phát huy cao tinh thần tự đọc sách, đọc sách ở mọi nơi; tạo mọi điều kiện, xây dựng thói quen và nhu cầu đọc sách trong học sinh, giúp học sinh hiểu được việc đọc sách vô cùng bổ ích cho chính bản thân các em; Đội – Thư viện cùng giáo viên làm tốt công tác phục vụ và đầu tư các hoạt động đọc cho học sinh một cách sinh động với các nội dung, hình thức phong phú, linh hoạt, đa dạng tạo động lực, cơ hội cho tất cả học sinh trong nhà trường có thói quen tiến tới sở thích đọc sách.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

          1. Thời gian:

          Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng tới Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020, từ 16/4 – 26/4/2020; các hoạt động được triển khai đến từng CB - GV - NV và học sinh trong nhà trường.

          2. Phát động, tổng kết

- Phát động trên Website nhà trường trong ngày 16/4/2020, tổng kết vào sáng ngày 26/4/2020.

- Nhà trường triển khai đến các bộ phận; CB-GV-NV và học sinh toàn trường kế hoạch hoạt động cụ thể; Đối với giáo viên, khuyến khích dành thời gian đọc sách, nghiên cứu tài liệu theo nhu cầu bản thân và nghề nghiệp, đặc biệt cập nhật các bài viết về quan điểm biên soạn nội dung về chương trình SGK phổ thông mới, các tài liệu về công tác giáo dục, các văn bản Luật mới có liên quan đến ngành được ban hành và sắp có hiệu lực...Với học sinh trong thời điểm các em đang nghỉ học không tập trung để phòng chống dịch CoVid -19, chỉ đạo giáo viên kết hợp với việc chuyển phiếu tự học đến tận nhà cho HS tự học không tập trung đồng thời mang sách - truyện từ nguồn sách truyện thư viện mới xin cá nhân từ thiện để các em được đọc sách giải trí trong thời gian tự học.

           3. Công tác tuyên truyền giáo dục

          Nhà trường đăng tải toàn bộ thông tin liên quan đến kế hoạch và các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên Website của đơn vị, gồm:

          - Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị về Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là ngày sách Việt Nam; Công văn 273/SGDĐT-GDTrH, ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Kon Tum năm 2020 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

          - Tiếp tục tuyên truyền, vận động Công chức, Viên chức và học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương về khai báo y tế tự nguyện.

- Giới thiệu tới toàn thể đội ngũ toàn trường về cách truy cập, khai thác ứng dụng của trang sách điện tử tại địa chỉ “http://iSach.info”. Đồng thời hướng dẫn kĩ năng tìm kiếm thông tin và kĩ năng đọc, chọn sách cho phù hợp với với tâm lí lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục bằng nhiều nguồn khác nhau (nhóm zalo, facebook, youtube,...)

          - GV khuyến khích hướng dẫn cha mẹ học sinh đọc sách cùng con tại nhà (đọc các bài đọc, câu truyện trong SGK tiếng Việt của lớp con đang học, truyện in, các loại sách truyện được cá nhân từ thiện ủng hộ cho nhà trường.... do giáo viên cung cấp kết hợp trong những lần mang bài hướng dẫn học sinh tự ôn trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19).

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          - Chi bộ Đảng nhà trường chỉ đạo Ban giám hiệu, Công đoàn cơ sở phối kết hợp triển khai đồng loạt các hoạt động hướng tới Ngày Sách Việt Nam với nội dung hoạt động phong phú, đa dạng nhằm huy động sự hưởng ứng của đội ngũ CB-GV-NV và học sinh tham gia. Tổng hợp kết quả hoạt động báo cáo về Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum.

          - Kết thúc đợt phát động hưởng ứng vào trước 09 giờ sáng ngày 26/4/2020. Chiều ngày 26/4/10/2020 gửi báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GD&ĐT.  

          Trên đây là kế hoạch triển khai tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 của trường TH Đặng Trần Côn, đề nghị các bộ phận cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, báo cáo ngay với Hiệu trưởng để xin ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Chi bộ Đảng (thay b/c);

- Thành viên BGH (t/dõi);

- CĐCS; TPT Đội; Hội CMHS (p/hợp);

- GV – NV; HS (t/h) ;

- Lưu: VP.        

                                       

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đậu Thị Lan

 

 

 

 

12. DTC_ KE HOACH NGAY SACH VN (2020) (1).docx

Bài viết liên quan