Tham gia Hội thi Nghi thức Đội ,Chỉ huy Đội giỏi thành phố Kon Tum lần thứ VII Năm 2019

Vào ngày 28/3 - 29/3/2019 Liên Đội trường TH Đặng Trần Côn đã tham Hội thi Nghi thức Đội ,Chỉ huy Đội giỏi thành phố Kon Tum lần thứ VII Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan