03/05/20  Tin tức - Sự kiện  29
Nhằm cung cấp thêm thông tin và tăng cường vốn hiểu biết cho học sinh về bệnh dịch Covid-19, ngoài việc treo các pa-no, appic ở trước cổng, trong khuôn viên sân trường và trước mỗi lớp học, nhà trường đã giao cho Đội TNTP của trường sưu tầm và phát trên loa truyền thanh của trường các bài truyền ...
 03/05/20  Tin tức - Sự kiện  38
Thực hiện Công văn số 326/PGD&ĐT-VP ngày 27/4/2020 của Phòng GD &ĐT tp Kon Tum  V/v tổ chức dạy học sau thời giantạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
 22/04/20  Tin tức - Sự kiện  26
Thực hiện công văn 290/PGD&ĐT-CMTH ngày 16 tháng 4 năm 2020 của phòng GD&ĐT thành phố Khon Tum V/v tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục; 
 22/04/20  Tin tức - Sự kiện  41
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-ĐTC, ngày 16/4/2020 của trường TH Đặng Trần Côn về Tổ chức các hoạt động hướng tới ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020;
 22/04/20  Tin của trường  31
Sáng ngày 8/4/2020, Trường TH Đặng Trần côn đã tổ chức Họp triển khai Công văn chỉ đạo của các cấp về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020.
 28/02/20  Tin tức - Sự kiện  74
SInh hoạt chuyên môn định kỳ tại trường TH Đặng Trần Côn, trong thời gian học sinh nghỉ học tập trung phòng dịch Covid-19