30/11/20  Tin của trường  18
Thực hiện công văn số 62/HKH-VP, ngày 13/11/2020 của Hội khuyến học tỉnh Kon Tum về việc trao học bổng học kỳ I, năm học 2020 - 2021 của Tổ chức Xuân. 
 23/11/20  Tin của trường  12
Thực hiện công văn số 996/PGD&ĐT, ngày 12/11/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum về bồi dưỡng triển khai  việc sử dụng tài khoản ofice 365 cho cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên.
 09/11/20  Tin của trường  22
Thực hiện công văn số 182/TB-SGDĐT, ngày 15/10/2020 của Sở GD&ĐT về Thông báo Về việc kiểm tra kết quả thực hiện Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020.
 09/11/20  Tin của trường  22
Vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 02/11/2020 Liên đội trường TH Đặng Trần Côn đã tổ chức kêu gọi học sinh quyên góp, ủng hộ cho đồng bào miền trung bị lũ lụt
 12/10/20  Tin của trường  32
Thực hiện công văn số 868/KH-PGD&ĐT, ngày 30/9/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố về việc cử CBQL, GV tham ga tập huấn xây dựng Kế hoạch và triển khai "Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 1" trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. 
 05/10/20  Tin của trường  37
Thực hiện công văn số 836/PGD&ĐT, ngày 23/9/2020 V/v thông báo thời gian tổ chức Hội nghi VC và NLĐ năm học 2020-2021; Công văn 01/HDLT-PNV-LĐLĐ, ngày 13/9/2017 của Liên đoàn lao động - Phòng Nội vụ thành phố Kon Tum về Hướng dẫn Liên tịch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị ...