Bản đồ Hành chính Nước CHXHCN Việt Nam

Công văn số 402/SGDĐT-CTTT của Sở GD&ĐT TP Kon Tum về việc thống nhất sử dụng mẫu bản đồ Hành chính Nước CHXHCN Việt Nam. Có thể truy cập vào địa chỉ http://bandovn.vn/vn/vi/page/mau-ban-do-hanh-chinh-Viet-Nam-181 để tải mẫu
Tài liệu đính kèm: Tải về

Bài viết liên quan