03/05/20  Tin tức - Sự kiện  33
Nhằm cung cấp thêm thông tin và tăng cường vốn hiểu biết cho học sinh về bệnh dịch Covid-19, ngoài việc treo các pa-no, appic ở trước cổng, trong khuôn viên sân trường và trước mỗi lớp học, nhà trường đã giao cho Đội TNTP của trường sưu tầm và phát trên loa truyền thanh của trường các bài truyền ...
 03/05/20  Tin tức - Sự kiện  42
Thực hiện Công văn số 326/PGD&ĐT-VP ngày 27/4/2020 của Phòng GD &ĐT tp Kon Tum  V/v tổ chức dạy học sau thời giantạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
 22/04/20  Tin tức - Sự kiện  30
Thực hiện công văn 290/PGD&ĐT-CMTH ngày 16 tháng 4 năm 2020 của phòng GD&ĐT thành phố Khon Tum V/v tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục; 
 22/04/20  Tin tức - Sự kiện  44
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-ĐTC, ngày 16/4/2020 của trường TH Đặng Trần Côn về Tổ chức các hoạt động hướng tới ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020;
 22/04/20  Tin của trường  36
Sáng ngày 8/4/2020, Trường TH Đặng Trần côn đã tổ chức Họp triển khai Công văn chỉ đạo của các cấp về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020.
 16/03/20  Tin tức - Sự kiện  96
Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của các cấp về công tác tuyên truyền, vệ sinh trường lớp, bổ sung cơ sở vật chất ...chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất trong khả năng, thẩm quyền của nhà trường để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại an toàn khi có thông báo của ngành.