Tiết mục múa của học sinh khối lớp 2 "Đi học xa" nhân dịp Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019