Tiết mục múa của học sinh khối lớp 1 "Thầy Cô cho em mùa Xuân Chào mừng ngày 20/11/2019