HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI TRƯỜNG TH ĐĂNG TRẦN CÔN (TUẦN HOẠT ĐỘNG CUỐI HKI NĂM HỌC 2019-2020 )

Ngày 08/01/2019, trường TH Đặng Trần Côn đã tổ chức song song 02 chuyên đề theo Kế hoạch - phân công của cụm chuyên môn TH số 5 và Cụm chuyên môn Liên đội số 3, gồm:

+ Chuyên đềGiao lưu Em yêu Tiếng Việt và giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp thông qua hoạt động làm men rượu ghè cho HS DTTS";

+ Chuyên đề: “Giao lưu nét đẹp văn hóa truyền thống với đội viên người DTTS"