17/04/18  Kế hoạch công tác  215
Vào ngày 03/3/2018, công đoàn trường TH Đặng Trần Côn đã tổ chức buổi dã ngoại "Câu cá" cho đoàn viên. 
 07/03/17  Kế hoạch công tác  238
Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017, kế hoạch kiểm tra nội bộ và kế hoạch chuyên môn năm học 2016 – 2017 của Trường TH Đặng Trần Côn.