• 20200115_072525_6ee184892e
 • 20200121_112645_789ef1f9be
 • 20201005052346-baner_thi_dua_yeu_nc_415b6a783a
 • 20200121_112957_212ed485fb
 • 20201005052346-baner_thi_dua_yeu_nc_25306a783a
 • 20200507_061542_31d9e1d4b9
 • 20201005052346-baner_thi_dua_yeu_nc_6dcb9a783a
 • DO_SACH_e38a695ee8
 • DOC_SACH_1_f0d9a24512
 • DOC_SACH_2_92a2c821cb
 • 20200122_111407_9ccf4bc003
 • IMG_20191205_081937_5ecc5036f4
 • IMG_20180504_082716_f2c590dea5
 • 20191004_092553_4c44a2dd41
 • 20191203_154901_5faed83dc1
 • 20191113_083809_e621dd4d8a
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện công văn số 868/KH-PGD&ĐT, ngày 30/9/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố ...
Vào lúc 14 gờ 00, ngày 09/10/2020 tại phòng hội đồng trường TH Đặng Trần Côn, cô giáo Nguyễn Thị Hà - GV cốt cán đã triển khai nội dung được tập huấn xây dựng kế hoạch và triển khai 'Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 1" trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho toàn thể CB GV . Một số hình ảnh :       
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1