• 20200115_072525_6ee184892e
 • 20200121_112645_789ef1f9be
 • 20200121_112957_212ed485fb
 • 20200507_061542_31d9e1d4b9
 • DO_SACH_e38a695ee8
 • DOC_SACH_1_f0d9a24512
 • DOC_SACH_2_92a2c821cb
 • 20200122_111407_9ccf4bc003
 • IMG_20191205_081937_5ecc5036f4
 • IMG_20180504_082716_f2c590dea5
 • 20191004_092553_4c44a2dd41
 • 20191203_154901_5faed83dc1
 • 20191113_083809_e621dd4d8a
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-ĐTC, ngày 16/4/2020 của trường TH Đặng Trần Côn ...
- Nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai đến toàn đội ngũ;- Chỉ đạo giáo viên kết hợp chuyển sách - truyện đến tận tay học sinh, hướng dẫn - khuyến khích phụ huynh đọc sách cùng học sinh trong những lần chuyển bài hướng dẫn tự ôn ở nhà cho học sinh;- Giới thiệu và hướng dẫn đội ngũ CB,GV, NV toàn trường khai thác - sử dụng trang sách điện tử tại ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1